Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Lokalplaner

Borgermøde om letbanen - Torsdag den 28. maj 2015
Hovedstadens Letbane og Herlev Kommune afholdt et velbesøgt høringsmøde om VVM-redegørelsen for letbanen i Ring 3.
Ved de opstillede stande blev der stillet spørgsmål til alt fra transportform til trafik, skinner, ekspropriering, støj, elevatorer, stationspladser og meget mere.
www.herlev.dk/nyheder/stormlob-pa-borgermode-om-letbanen

Se også
www.herlev.dk ... letbane-langs-ring-3

Hovedstadens Letbane
www.dinletbane.dk

Transportministeriet (VVM og dispositionsforslag)
www.trm.dk/da/publikationer/2015/vvm-ring-3

Aktuelle sager:
Disagrunden, Big.
Letbanen.
Posthusgrunden.