Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Gartnerier

I en periode er Herlev en gartneri-kommune, med mange gartnerier, der sælger grøntsager til københavnerne.

Grønsagerne køres af Frederikssundsvej med hestevogn til Grønttorvet.

Hestevognene trækkes af små stærke heste indtil der kommer varevogne.

 

Jens Smørum`s erindringer
Jens Smørum fortæller ved Herlev Kommunes 40 års jubilum, at han i sin ungdom kørte gennem Herlev tre gange om ugen med grøntsager til Grønttorvet med en lille islandsk hest spændt for sin vogn.
Kilder
Politiken, søndag den 3. april 1949, side 17.
Jens Smørum: Vejen jeg gik og mennesker jeg mødte, Nationalmuseet, København 1961. bibliotek.dk ...
Jens Smørum var indenrigsminister 1947-1950 og landbrugsminister 1953-1957.
www.da.wikipedia.org/wiki/Jens ...

Islandske heste

Islandske heste vs russerheste 
Islandske heste i stedet for russere. Godsejer Jørgen Larsen, Gårdbogård har indført en større trup heste fra Island til Jylland i den hensigt at fortrænge de i de senere år så kraftigt søgte russiske heste med disse. De islandske heste er kraftigere og nøjsommere end de russiske, og de er tilmed billigere, og da hr. Jørgen Larsen aldeles ikke tilsigter nogen fordel, men kun har indført islænderne, fordi det er hans overbevisning, at det lille landbrug vil være bedre tjent med dem end med "russerne".
Landmandsblade. Den 20. august 1898. 

Den islandske hest 
I de senere år er der udført fra 3000 til 5000 stkr årlig fra Island; de gik tidligere så godt som alle til England, men i de senere år er der også gået en del til Danmark, navnlig har dyrlæge Svend Larsen i København siden begyndelsen af halvfemserne i forrige århundrede indført ikke få, først omkring et hundrede stkr, senere omkring 1000 stkr årlig. De islandske heste er efterhånden bleven efterspurgt som billige i indkøb og hold, og meget ydedygtige er de i forhold til deres størrelse.De søges nu ikke blot til arbejdskørsel i byerne, men også til de mindre gårdbrug, og det er forbavsende, hvad sådan et par småfyre kan udrette, når de har været her i nogen tid og er bleven kærnefodrede og har vænnet sig til livet i de nye omgivelser.
Landsmandsblade nr. 12. Den 21. marts 1908, side 158.

Forening til Anskaffelse af Husmandsheste fra Island
I Danmark stiftede man ”Forening til Anskaffelse af Husmandsheste fra Island” med den københavnske dyrlæge Svend Larsen som formand. Formålet med foreningen var at fremskaffe kraftige arbejdsheste til husmændene. Foreningen indførte postordresalg på islandske heste, og i sommeren 1908 kunne man få leveret en islandsk hest på kajen i København for 150 kr.
www.historie-online.dk/boger ...

Referencer 
Goldschmidt, H.: Arbejdshestens behandling. Udg. 1885. 54.s. Udg. 1921. 84s.
Havardsson, G.: Den islandske hest. 1910. 48s. 
Larsen, S.: Den islandske hest. Udg. 1909, Udg. 1910. 38s.
Prosch, V.: Anviisning til landhestens behandling. 1880. 67s.
Søndergaard, Chr.: Den jydske hesteavls historie. 1907. 53s. 

Siden er under konstruktion.