Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Herlev Gladsaxe 1931:
Der var stadig mange kvæghold i både Gladsaxe, Herlev ... og de mange mund- og klovsyge-epidemier gav nok at bestille, indtil vaccinen til sidst fik dem til at forsvinde.

Herlev 1941
Sognerådet gav selskabet tilsagn om økonomisk støtte til udarbejdelsen af et “Festskrift i anledningen af Gladsaxe-Herlev Kommunens virksomhed fra 1841 til nutiden”.
www.gladsaxebladet.dk/2017/03 ...

Forhandlingsprotokol for Gladsaxe-Herlev Sogneråd. Landsarkivet for Sjælland m.m.
www.tidsskrift.dk/fortidognutid/article ... 

 

1930-1939

 

 1934      

Dato

Overskrift

S

Kilde

Emne-1

Emne-2

Emne-3

 

1934- 10-01

Kloakeringsprojekt i Herlev til Landvæsenskommisionen.
Sognerådsformand Axelsen.

1

Socialdemokraten

 

Persontegning af Axelsen
Infrastruktur

Kloak

 

1934-10-18

Ny kommuneingeniør, Bjørneboe.
Dinesen død.

1

H.J.

Demografi

Personale

Person

 
 

Sognerådet.  Kloakeringsprojekt, Enggårdens jorde,

1

-

 

Infrastruktur

Kloak

 

1934-10-18

Sat ud, af Herløv Kommune. Huslejerestance.

1

HT

 

sundhedskommisionen

  

1934-10-10

Sat ud på marken.
Socialdemokraten 1934-10-10.

2

Socialdemokraten

    

1934-11-09

Et diktatorisk kommunestyre … vores egne arbejdsløse må gå dels på understøttelse … Carl Andersen.

2

Socialdemokraten

Politik

Arbejdsmarked

arbejdsløshed

 

1934-11-15

Urolig aften i Herlev Sogneråd.
Socialdemokraten 1934-11-15.

2

 

Politik

Herlev Sogneråd

  

1934-11-15

Bevæget sognerådsmøde. Socialdemokraterne ønsker badepriserne sat ned.
Præstebrovejen … skatteprocenten for de større ejendomsbesiddere …

3

Herlev Tidende ?

Politik, økonomi, skat,

Herlev Sogneråd

  
 

Ane Margrethe Larsdatters legat til fattige

3

   

Velgørenhed

 

1934-12-13

Menighedsrådet har konstitueret sig med gartner Jens Johan Jensen som for mand. Herlev Tidende 1934-12-13

3

Herlev Tidende

Kultur,  forening

Menighedsrådet

  

1934-12-13

En skeptiker. En ældre læser spørger … hvad penge indsamlet i Herløv i julen …

3

Herlev Tidende ?

Kultur

Indsamling, debat,

Velgørenhed

 

1934-12-15

Bekendtgørelse. Landbrugsejendomme. Lov nr. 359. Herlev Sogneråd 15. december 1934.

3

Herlev Tidende ?

 

Jura

  

1934-12-13

Budgettet til 1. behandling. Der forhandles om lysbomme til Stationsvej.
HIK får bedre baneforhold.
Herløv Tidende 1934-12-13

4

Herløv Tidende

Politik

Budget

Økonomi

 
 

Den mellemkommunale refusion.
Hr Steincke giver oplysninger.

4

 

Politik

Stat og kommune

  
 

Codan Gummistøvler. Eneforhandler. Enggaardshus

4

Herløv Tidende

Økonomi,  detailhandel

Annonce

Annonce

 
  

4

     
 

Nu skal der tages fat på den nye fodboldbane

5

   

sport

 
 

Herlev Kommunes budget

5

   

offentlige

 
 

Fra nytår nedsættes den almindelige elektricitetspris …

    

priser

 
 

Herlev Kommune: Bekendtgørelse … holder hund skal anmelde dette for politibetjenten …

5

     
 

Svinekortene skal med på skatteskemaerne

6

     

1934-01-06

Koncentrationslejren i Herlev

6

Socialdemokraten

    
 

Koncentrationslejren under debat i Herlev Sogneraad

7

 

Politik,

   
 

Herlev Kommune, Amtsraadsvalglister

7

 

Politik, valg

   
 

Herlev Kommune, Amtsraadsvalglister

8

     
 

Frederiksborg Amts Sogneraad

8

  

Skat,

  
 

Københavns Amtsraadskreds, bekendtgørelse,

8

 

Politik, valg

   
 

Herlev Sogneraad, budget

8

 

Økonomi

   
 

Herlev Kommune, indkomst – og formueskat

8

 

Økonomi

   
 

Herlev Kommunes Badeanstalt, nedsætter badeprisen

8

     
 

Herlev Sogneraad,Nævningegrundlisten, gaardejer m.fl.

9

  

Ikke avisklip

  
 

Rødovre Kommune

10

     
 

Dragør kommune

10

     
 

Oksekød til trængende

10

     
 

Uroen i Herløv Kommune, injuriesag, blev betegnet som en Mussulini, Sogneraadet,

11