Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Herlev politik

Herlev Politiker Web
Få adgang til politiske dagsordner, referater og bilag
www.herlev.dk ...
Herlevs politiske profiler og nyheder 
www.paqle.dk/p/herlev
Lydoptagelser fra møderne i Herlev Kommunalbestyrelse
www.herlev.dk/om ... 
www.herlev.dk/nyheder/nu ...  

Kommunalt

De Kommunale Nøgletal
www.noegletal.dk

De Kommunale Nøgletal samler kommunale nøgletal fra 1993 til i dag. Det er muligt at se sammenlignelige oplysninger om kommunernes udgifter til f.eks. børnepasning, undervisning og ældreomsorg, takstoplysninger på daginstitutions- og ældreområdet samt oplysninger om kommunernes likviditet og konkurrenceudsættelse. 
www.sim.dk/arbejdsomraader ...

Landspolitk

Borgerforslag 
www.borgerforslag.dk
Statustinget v/DR
Politikernes statusopdateringer fra Twitter og Facebook. 
www.dr.dk/info/statustinget
Meningsmålinger v/DR
www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
Vælgervandringer v/DR
www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015 ...
Lokallister i Danmark
www,kommunestatistik.kilokilokilo.dk ...
Folketing og regering i Danmark
www.danskepolitikere.dk
Valgresultater fra tidligere valg
www.kmdvalg.dk/Main/Arkiv
Politikere på Twitter 
www.twitterpolitikere.dk

Demokrati

Robert A Dahl demokrati-definition
1. Medbestemmelse
2. Lighed i valg
3. Opnåelse af begrundet indsigt
4. Kontrol med dagsordenen
5. Ingen udelukkelse af voksne
www.samfundsviden.dk/robert-dahl/

Partier

Partier i kommunalbestyrelsen

Dansk Folkeparti
www.danskfolkeparti.dk ...
Det Konservative Folkeparti
www.konservative.dk/ ... herlev ...
Enhedslisten Herlev 
www.herlev.enhedslisten.dk
www.facebook.com/enhedslistenherlev
Socialdemokratiet i Herlev
www.socialdemokraterne.dk/herlev
Socialistisk Folkeparti
www.sf-herlev.dk
Venstre
www.venstre.dk ...

Øvrige partier/lokallister
Herlevlisten
 
www.facebook.com/Herlevlisten

Politik

Folketingsvalg 2015 - Herlev
www.kmdvalg.dk/fv/2015/F204163.htm

Kommunalvalget 2017
www.kmdvalg.dk/kv/2017/K84982163.htm

Kommunalvalget 2013 - KV13 
www.dr.dk/nyheder/politik/kv13/kommuner/herlev

Budgetoversigt 2013:
www.kommune.politiken.dk ...

Se de sidste meningsmålinger her
www.herlevportal.dk/ritzau-index

Lokalplaner
www.herlevportal.dk/lokalplaner

Budgetaftale for 2013-2014:
Vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse, med deltagelse af alle repræsenterede partier.
www.herlevlink.dk/pdf/herlev-budgetaftale ...
_________________________________

Danske politikere på Facebook:
www.dr.dk/nyheder/politik/taletid
_________________________________

Landspolitik: meningsmålinger:

Politisk indeks v/TNS Gallup
www.gallup.dk/nyhedscenter/statistik/politisk-indeks.aspx
_________________________________

De Kommunale Nøgletal
www.noegletal.dk
_________________________________

EU
Europa-Parlamentets danske medlemmer med Facebook adresser
www.bideo.dk/europa-parlamentets-danske-medlemmer

 
Kilde: kmdvalg.dk/kv/2009/km84982163.htm 

Personlige stemmer:
kmdvalg.dk/kv/2009/k84982163.htm 

 
Opdateret den 16/11-2009 v/Michael Bohn.
 

Lars Franyó - Liveral Alliance
www.franyo.dk/page4.html
www.facebook.com/lars.franyo

AE nyt