Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Valg

Folketingsvalg den 1. nov. 2022
www.kmdvalg.dk/fv/2022 ... 

Kommunalvalg den 16. november 2021 
www.kmdvalg.dk/kv/2021 ... 

Folketingsvalg den 5. juni 2019 
www.kmdvalg.dk/fv/2019 ... 

Valg 1999 - 2015
Retsforbeholdet, 2015
Europa-Parlamentsvalg, 2014
EU fælles patentdomstol, 2014
EU fælles valuta, 2000
www.kmdvalg.dk/arkiv.htm

Herlev politik

Herlev Politiker Web
Få adgang til politiske dagsordner, referater og bilag
www.herlev.dk ...
Herlevs politiske profiler og nyheder 
www.paqle.dk/p/herlev
Lydoptagelser fra møderne i Herlev Kommunalbestyrelse
www.herlev.dk/om ... 
www.herlev.dk/nyheder/nu ...  

Kommunalt

De Kommunale Nøgletal
www.noegletal.dk

De Kommunale Nøgletal samler kommunale nøgletal fra 1993 til i dag. Det er muligt at se sammenlignelige oplysninger om kommunernes udgifter til f.eks. børnepasning, undervisning og ældreomsorg, takstoplysninger på daginstitutions- og ældreområdet samt oplysninger om kommunernes likviditet og konkurrenceudsættelse. 
www.sim.dk/arbejdsomraader ...

Landspolitk

Borgerforslag 
www.borgerforslag.dk
Statustinget v/DR
Politikernes statusopdateringer fra Twitter og Facebook. 
www.dr.dk/info/statustinget
Meningsmålinger v/DR
www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
Vælgervandringer v/DR
www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015 ...
Lokallister i Danmark
www,kommunestatistik.kilokilokilo.dk ...
Folketing og regering i Danmark
www.danskepolitikere.dk
Valgresultater fra tidligere valg
www.kmdvalg.dk/Main/Arkiv
Politikere på Twitter 
www.twitterpolitikere.dk

Demokrati

Demokrati definition v/Robert A Dahl 
1. Medbestemmelse
2. Lighed i valg
3. Opnåelse af begrundet indsigt
4. Kontrol med dagsordenen
5. Ingen udelukkelse af voksne
www.wikipedia.org ... 

Digitalisering for en demokratisk fremtid
Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD)
I Danmark er under 4% af befolkningen medlem af et politisk parti, et tal der tidligere var på omkring 20% .
www.algoritmer.org/dipd

Algoritmer, Data og Demokrati (ADD)
Demokratiet skal styrkes gennem digital dannelse og dialog
www.algoritmer.org

Borgerinddragelse - klimaborgersamling
www.ogtal.dk/cases ... 
www.borgersamling.dk

Komponent 
Kommunernes fælles udviklingscenter med fremtidssikrede indsatser inden for ledelse, administration, økonomi, styring og velfærd.
www.komponent.dk

Partier

Dansk Folkeparti
www.danskfolkeparti.dk ...
Det Konservative Folkeparti
www.konservative.dk/ ... herlev ...
Enhedslisten Herlev 
www.herlev.enhedslisten.dk
www.facebook.com/enhedslistenherlev
Socialdemokratiet i Herlev
www.socialdemokraterne.dk/herlev
Socialistisk Folkeparti
www.sfherlev.dk
Venstre
www.venstre.dk ...

Øvrige partier/lokallister
Herlevlisten
 
www.facebook.com/Herlevlisten

Thomas Gyldal

Enhedslisten Herlev

Politik DK

Folketingsvalg 2015 - Herlev
www.kmdvalg.dk/fv/2015/F204163.htm

Kommunalvalget 2017
www.kmdvalg.dk/kv/2017/K84982163.htm

Kommunalvalget 2013 - KV13 
www.dr.dk/nyheder/politik/kv13/kommuner/herlev

Budgetoversigt 2013:
www.kommune.politiken.dk ...

Se de sidste meningsmålinger her
www.herlevportal.dk/ritzau-index

Lokalplaner
www.herlevportal.dk/lokalplaner

Budgetaftale for 2013-2014:
Vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse, med deltagelse af alle repræsenterede partier.
www.herlevlink.dk/pdf/herlev-budgetaftale ...
_________________________________

Danske politikere på Facebook:
www.dr.dk/nyheder/politik/taletid
_________________________________

Landspolitik: meningsmålinger:

Politisk indeks v/TNS Gallup
www.gallup.dk/nyhedscenter/statistik/politisk-indeks.aspx
_________________________________
 

Lars Franyó - Liveral Alliance
www.franyo.dk/page4.html
www.facebook.com/lars.franyo

Vælgeradfærd

Vælgeradfærd og statistik
K. Thue Nielsen og B. Fischer-Nielsen 2020 
www.saxo.com ... og www.bibliotek.dk ... 

KV17: Analyser af kommunalvalget 2017 
Jørgen Elklit et al. 2021 
www.bibliotek.dk ... 

Den vigtigste politik: Kommuner, valg og journalistik
Roger Buch 2017 
www.bibliotek.dk ... 

Klimavalget: FV 2019 
Rune Stubager & Kasper Møller Hansen 2021 
www.bibliotek.dk ... 

Den Danske Valgundersøgelse (DNES) 
www.valgprojektet.dk ...

SurveyBanken 
www.surveybank.aau.dk ... 

Politiknyt DK