Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Lokalplaner og byplanvedtægter
www.herlev.dk/borger ...

Kort over Herlev
www.webkort.herlev.dk ...

Kort og adresser

Herlevkortet
www.webgis.herlev.local ...

Download kort
www.download.kortforsyningen.dk

Danmarksadresser.dk 
Har matrikelnumre, søg først på en adresse
www.danmarksadresser.dk

Adresse-info med matrikel numre
www.adresse-info.dk/Vis

Kort på nettet v/Geodatastyrelsen
www.kmswww3.kms.dk/kortpaanettet

Kort - Matrikel-Info
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.mingrund.dk

Historiske kort på nettet 
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk